Mysteriet Människa –

Den själsliga aspekten av att vara Du

Vad vägleder dig genom livet? Vad inom dig lyssnar du till? Kan du urskilja vad som är i din sanna essens tjänst och vad som kommer från egot, personligheten, dina försvar, trauman och rädslor?

Välkommen att utforska din inre röst; den själsliga aspekten av dig som människa, utforska djupen inom dig själv. Låt dig guidas till sfärer och dimensioner långt bortom och på samma gång djupt inom Dig.

Läs mer här

Workshop för par, 24-26 mars

Välkommen till en intensiv helg med fokus på kontakten mellan dig och din partner! En helg med möjlighet för er att förstå mer om era grundläggande ankyntningsmönster och därigenom varför och av vad ni triggar och triggas. Och varför just ni kan hjälpa varandra att läka!

Läs mer här

Linjering med Kärlek, 3-7 maj

Resan handlar om att läka och fördjupa kärleksrelationen till dig själv och allt runt omkring dig. Vi, Åsa & Hanne-Lina, har skapat det upplevelsebaserade självutvecklings konceptet vi själva drömt om – denna gång i form av fem dagar tillsammans i systerskap i ljuvliga Ladan.

Vi vill betona att det handlar om ut-veckling, om expansion. Hur kan du veckla ut dig själv, bortom dina försvar och begränsningar, och nå din högsta potential? Vilka försvar behöver du vara med och transformera så att du inte står i vägen för dig själv? Hur väcker du dig själv som en person som står stadigt och grundat i kärlek, sensualitet och livskraft? Vi håller, stöttar, utmanar, speglar och bevittnar varandra under vår personliga process på vår väg tillsammans.

Läs mer här

Workshop för par, 26-28 maj

Välkommen till en intensiv helg med fokus på kontakten mellan dig och din partner! En helg med möjlighet för er att förstå mer om era grundläggande ankyntningsmönster och därigenom varför och av vad ni triggar och triggas. Och varför just ni kan hjälpa varandra att läka!

Läs mer här