Terapeutiska retreat
– stanna upp, lyssna inåt och
möt dig själv på ett djupare plan.

Om Know Thyself – Terapeutiska retreat i Ladan

”Know Thyself!” Att lära känna sig själv är uppmaningen vi fått från de visa genom årtusenden. Lär känna dig själv för att kunna leva din fulla potential, bortom dina sår och din historia.

“We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us.”
– Joseph Campbell

Att våga släppa taget om historien – om vem jag är, hur världen fungerar och min plats i den – är väldigt utmanande. Vi är alla på en resa, en resa som förhoppningsvis för dig närmare ditt autentiska Jag. Att våga göra den resan, ge dig själv utrymme att våga möta andra delar av dig själv än de du vanligtvis uppvisar för omvärlden kräver tid, mod och trygghet. Ett terapeutiskt retreat kan vara en del av den resan.

I Ladan håller jag terapeutiska retreats samt längre workshops/program i personlig och andlig utveckling, både individuellt och i din parrelation, för dig att komma närmare din egen sanning. Det innebär att du under din vistelse hos mig gör djupa, transformerande inre arbeten. Jag arbetar utifrån ett holistiskt och transpersonellt synsätt på människan där kropp, tanke, känslor och själ hänger samman. Med metoder och tekniker sprungna ur västerländsk psykologi såsom psykosyntes och psykodynamisk anknytningsteoretisk grund, samt ur österländska traditioner så som meditation och yoga och även plantmedicin-traditioner från Amazonas djup.

Vid varje retreat är minst en utbildad terapeut närvarande.

De flesta terapeutiska retreat sker helt i tystnad. Detta för att du ska få chans att höra din inre röst. Men även för att slippa det sociala ansvar vi ständigt engagerar oss i. I tystnad kan vi möta den andra i en annan typ av kontakt, som är renare och ärligare. Och vi har en chans att möta oss själva på ett djupare plan. Det finns dock alltid avsatt tid för sharing, tid att kunna dela var du befinner dig och vad du upplever just i stunden.

Om Ladan

Jag har skapat och byggt upp denna plats under flera år utifrån en vision om en samlingsplats för oss som är filosofiskt, psykologiskt och andligt sökande. Ladan är en plats för inre utforskande, liksom en plats för gemenskap och relation – mötet, både det inre och det yttre. En plats att komma samman. Vi lever i en högpulserande värld där återhämtning, introspektion, närvaro, ritualer, ceremonier och andlighet inte premieras. För mig är det värdeord. I Ladan finner du en plats för stillhet, tystnad och kontemplation. En plats där djup transformation kan ta plats.

Ladan ligger på en vacker plats i Roslagen, bredvid Näs Gård, vid sjön Sparren. 45 minuter med SL-buss från Stockholms innerstad. Ladan ligger avskilt från men tillhör Näs Gård, en herrgård med anor från 1700-talet. Idag bedrivs hästverksamhet på gården. Det finns därför 24 vackra islandshästar som året om strövar fritt i de närliggande hagarna som omger gården. Den magi hästarna tillför fyller mig ständigt med djup tacksamhet.

Åsa Olsson, grundare och skapare av Know Thyself – Terapeutiska retreat i Ladan

Personlig & Andlig utveckling

Personlig och andlig utveckling

Terapeutiska retreat har sin utgångspunkt i Psykosyntesens filosofi. En filosofi som handlar om att se helheten hos människan, allt hänger ihop – tankar, kropp, känslor och själ. Det finns ett tydligt fokus på det friska inom oss, vi är mer än våra sår och begränsningar. Men för att få syn på vår potential behöver vi ibland gå till de mörkare delarna inom oss, och möta de rädslor och försvar som blockerar oss, lära känna alla delar för att nå helheten. Bortom våra försvar finns möjligheter. Psykosyntesen är en transpersonell psykologi som sammanväver österländska traditioner som meditation med den västerländska psykodynamiska psykologin.

En terapeutisk retreat syftar till att möta dig själv på ett djupare plan. För att verkligen nå förändring behövs upplevelse. Det är inte förrän vi upplever något, mörkret eller ljuset inom oss, som vi på riktigt kan förstå det och börja göra annorlunda. Att uppleva något är både en mental, känslomässig, själslig och kroppslig process. En Know Thyself-retreat är upplevelsebaserad. Under retreaten gör vi övningar både i grupp och individuellt för att skapa en upplevelse som på sikt kan bidra till att du kommer närmare din potential och den väg som ligger dig närmast om hjärtat.

I de flesta retreat återfinns Kundaliniyoga och meditation. Kundaliniyoga är en praktik för att utveckla balans och harmoni mellan sinne, kropp och själ. Yogan arbetar på att lösa upp blockeringar – både fysiskt, mentalt och själsligt. Yoga är sanskrit och betyder förening av den mänskliga och universella själen. Enighet mellan det lilla och det stora. Det är upplevelsen av enighet vi strävar efter och förhoppningsvis uppnår genom yogan. Kundalinimeditationer innehåller nästan alltid chanting av mantran. Vibrationen av mantran har potential att bidrar till en djupare upplevelse och kroppslig läkning.

Ceremonier & Ritualer

Ceremonier & Ritualer

Ceremonier och ritualer har alltid varit viktiga för människan genom tiderna. Vikten av att känna samhörighet. Att komma samman för att hedra vår förening med naturen, påminna oss om att vi är en del av samma livsenergi. I vår tid här i västvärlden har många av oss tappat kontakten med detta. I Ladan vill vi hjälpa dig att återupprätta och återknyta denna kontakt. Vi gör det genom ceremonier vid Sommarsolståndet, Höstdagjämningen, Vintersolståndet och Vårdagjämningen. Ofta sker dessa ceremonier delvis i naturen och innehåller även de olika elementen och vår fysiska och energimässiga koppling till de genom vårt chakrasystem.

För många av oss är månens kraft stark och påverkar oss på olika sätt. Att följa månens cykel är vackert. Fullmåneceremoni kan förekomma under ett retreat. Vi samlas kring elden för meditation, sång och ritulaer. Även Nymåneceremonier är kraftfulla, då Nymånen ofta för med sig energi för nystart, ett bra tillfälle att sätta en intention för månaden som ska komma.

Plantmedicin som Cacao och Rapéh är kraftfulla att ta hjälp av för att nå djupare in i våra hjärtan och få hjälp med att låta saker utkristallisera sig. Dessa används i ceremonier under vissa retreat.

I Hamamet och bastun utför vi reningsritualer som hjälper oss att läka det som gjorts mot våra kroppar som inte varit av kärlek. Rening, rensning och läkning.