MYSTERIET MÄNNISKA

Mysteriet Människa –

Den själsliga aspekten av att vara Du

Vad vägleder dig genom livet? Vad inom dig lyssnar du till? Kan du urskilja vad som är i din sanna essens tjänst och vad som kommer från egot, personligheten, dina försvar, trauman och rädslor?

Välkommen att utforska detta – utforska din djupare, klarare, inre röst; den själsliga aspekten av dig som människa. Här får du vara i en miljö där du tryggt kan utforska djupen inom dig själv i en gemenskap av andra likasinnade. Att låta oss navigeras av vår inre, autentiska kompass gör stor skillnad i upplevd livskvalitet.

Under vår tid tillsammans kommer vi på olika sätt, med olika verktyg och metoder utforska det transcendentala, det transpersonella – det bortom materia och kroppsligt mänskliga.

Låt dig guidas till sfärer och dimensioner långt bortom och på samma gång djupt inom Dig.

Jag tar i mitt arbete hjälp av:

✶ Guidad Visualisering för djupare möte med dig själv

✶ Naturen & Skogsbad för grundning & påminnelse om vårt ursprung

✶ Ljud & Vibration för läkning och helande

✶ Hästarna för att guidas till närvaro & intuition

✶ Eldceremoni för rensning & rening

✶ Plantorna Cacao & Rapéh för utkristallisering & kärlek

✶ Yoga och Meditation för klarhet & transcendens.

Röster från tidigare deltagare:

”Att ge mig själv gåvan att lära känna mig, att se mig själv tydligare och att våga lyssna på och ledas av mitt inre är det smartaste och finaste jag gjort för mig själv.”

Jag tror på riktigt att det skulle förändra världen om fler jobbade med sig själva på detta sättet”

”Var öppen och låt dig ledas på en magisk resa där du får upptäcka din styrka, din svaghet och din fantastiska kapacitet. På vägen träffar du andra som hjälper dig längs stigen som du inte visste du behövde men tro mig, det gör du! Give yourself the biggest gift!”

”Ladan är en plats som omfamnar mig och där jag hittar hem till mig själv. Här känner jag känner mig hållen och trygg att utforska och gå på djupet. Jag blir grundad och fylld av energi. Det är ett space som väcker hopp och kärlek ~ till mig själv och till världen.”

I Ladan vistas du i vacker, rofylld miljö, serveras fantastisk vegansk mat lagad av vår kock Malin på Spirit food. Du har möjlighet att njuta av Hamam och bastu vid de längre retreaten. Ladan ligger 45 minuter från Stockholm vid sjön Sparren, med egen badstrand, nära till magisk natur och hagar med Islandshästar.

För att få möjlighet att verkligen landa inåt är vi i tystnad under retreaten. Det kommer finnas tid för delning. Ladan är även en mobilfri zon, så du lämnar in din telefon vid ankomst.

Inga tidigare erfarenheter av hästar krävs. Det handlar här inte om ridning av hästarna, utan kortare samvaro, närvaro och frivillig beröring. Hästar är ett mycket känsligt och inkännande djur, som kan hjälpa oss nå de kvaliteter i oss själva.

Mysteriet Människa ges i olika format; 1:1 med Åsa eller ett längre fördjupningsprogram i grupp som sträcker sig över tre månader. Se Retreats för schema.

 

“Jag tror på riktigt det skulle förändra världen om fler jobbade med sig själva på detta sätt.”

Mysteriet Människa är ett koncept skapat med möjlighet till olika typer av arbeten. Kanske vill du utforska detta på egen hand tillsammans med mig. Kanske längtar du efter fördjupning och att vara i en grupp under en längre tid.

⫸ Tremånadersprogram – Här djupdyker vi i Mysteriet Människa under tre månader tillsammans. Det är väldigt utvecklande att följas åt med en grupp under en längre tid. Även då det är ett individuellt arbete så hjälper vi omedvetet varandra som grupp. Det inre arbetet går ofta fortare när vi är i en grupp – vi speglar, utmanar och håller varandra.

❍ Första tillfället är en retreat på fyra dagar, torsdag-söndag. Här arbetar vi med olika meditationstekniker. Är med teman som Uppvaknande, Mystika upplevelser, Spiritual emergency. Vi för samtal utifrån texter ni fått i uppgift att läsa, kopplat till existentiella frågor. Vi tittar på vår personliga historia, möter vårt inre barn för att ta med hen på resan framåt. Vi utforskar olika delar/delpersonligheter av oss själva för att lära oss navigera och utgå från vårt mer autentiska Jag. Vi övar på att släppa taget om kontroll med hjälp av Rapéh- och eldceremoni.

❍ Andra tillfället är en Dagsretreat där vi ses en heldag i Ladan för att fokusera på inspiration (in-spirit) och kreativitet. Hur är vi mer ”in spirit”? Vi arbetar med guidad visualisering för att nå djupare kontakt med oss själva. Vi skogsbadar för djupare kontakt med jorden och vår egen kropp.

❍ Tredje tillfället är en helgretreat, fredag-söndag. Här är vi med teman som transcendens, andlighet och non-duality. Vi gör djupa inre guidade visualiseringar och guidade transcendentala resor. Vi möter hästarna för meditation i hagen. Vi tar hjälp av naturen för grundning och för arbete med de olika elementen. Vi möter plantan Cacao i ceremoni för att expandera vårt hjärtchakra och hjälpa oss själva till att utgå mer från vårt hjärtas röst. Hur kan vi manifestera mer av vår själsliga aspekt i vårt mänskliga, vardagliga liv? Vi jobbar med den fysiska rösten för att öppna upp vårt femte chakra – vår inre, klarare röst.

✸✸✸✸✸✸✸✸

⫸ 1:1 – Vi ses i Ladan för en eller flera tvåtimmars sessioner. Detta är unikt designat efter ditt behov. Förslag på arbeten följer här. Kanske vill du ha lite av allt nedan nämnt.

❍ Arbete med plantmedicinen Rapéh för att nå djupare inom och bortom dig själv. Nå ett utkristalliserande av dina tankar. Starkt hjärtöppnande.

❍ Arbete med att nå din inre kraft genom release-arbete.

❍ Arbete med guidad visualisering för att nå din inre röst, kopplat till den själsliga aspekten av Dig.

❍ Arbete med Kundaliniyogans och meditationens mysterium. Transpersonellt arbete.

Kontakta mig för 1:1 privatsessioner: asa@terapiasaolsson.se

Om Åsa

Om Åsa

Mitt intresse för människan och hennes psykologiska och andliga processer är livslångt. Det har tagit sig olika vägar och uttryck, från en början inom teater och dokumentärfilm som dramatiker och regissör, till att senare landa inom terapeutyrket. Jag är Dipl. Psykosyntesterapeut och Cert. Imago-parterapeut (IRT).

Terapeutiskt arbete handlar för mig om sanningssökande. Den inre, personliga sanningen, din sanning. Få av oss blev som små barn speglade i allt det vi är, på grund av våra vårdgivares egna sår. Och det som inte blir speglat inom oss tror vi tyvärr är fel och vi lär oss dölja det. Det resulterar i att vi döljer det som egentligen är vårt autentiska Jag. ”Ett barn som kritiseras slutar inte älska sin förälder, det slutar älska sig själv.” Ett terapeutiskt arbete handlar för mig om att återupprätta kärleksrelationen till dig själv.

Jag är certifierad Kundaliniyogalärare och har studerat och praktiserat yoga och meditation i närmare 30 år. Kundaliniyoga är en integrerad del av mitt dagliga liv. När jag led av utmattningssyndrom för 20 år sedan var det Kundaliniyogan som förändrade mitt sätt att leva och mitt förhållningssätt till mig själv. Jag hittade tillbaka till mig själv och livet genom min dagliga praktik. Det som enligt mig framför allt skiljer Kundaliniyoga från annan yogaform är dess transformerad meditationer och mantrasång, för mig väldigt mycket en andlig praktik.

Jag är grundare av och driver Know Thyself – terapeutisk retreat i Ladan. Jag har skapat och byggt upp denna plats under flera år utifrån en vision om en samlingsplats för oss som är filosofiskt, psykologiskt och andligt sökande. Ladan är en plats för inre utforskande, liksom en plats för gemenskap och relation – mötet, både det inre och det yttre. Vi lever i en högpulserande värld där återhämtning, introspektion, närvaro, ritualer, ceremonier och andlighet inte premieras. För mig är det värdeord.

Att våga släppa taget om historien – om vem jag är, hur världen fungerar och min plats i den – är väldigt utmanande. Vi är alla på en resa, en resa som förhoppningsvis för dig närmare ditt autentiska Jag. Att våga göra den resan, ge dig själv utrymme att våga möta andra delar av dig än de du vanligtvis uppvisar för omvärlden kräver tid, mod och trygghet. För mig personligen har det varit viktigt att alltid fortsätta detta arbete, jag blir aldrig klar, det finns alltid fler lager att skala av. Det sägs att en terapi aldrig kan komma längre än dit terapeuten själv gått, det samma gäller för en retreat. Det får mig att alltid fortsätta mitt personliga utforskande, ju längre och djupare jag färdats, desto längre och djupare kan jag guida dig.