LINJERING MED KÄRLEK

Linjering med Kärlek – Transformation för att förkroppsliga kvaliteten av kärlek i allt du är och allt du gör.

Det här är för dig som längtar efter att läka relationen till dig själv genom arbete med ditt inre barn. För dig som längtar efter att få njuta av din sensualitet. För dig som längtar efter att aktivera din drivkraft, elden inom dig. För dig som längtar efter ett liv med högre medvetande, mer meningsfullhet och en starkare koppling till naturen. För dig som vill undersöka och uppleva det transpersonella, det bortom Jaget. För dig som vill ha verktyg att hantera ditt mind när de kastar in oss i negativa spiraler. För dig som har utmaningar med din sensualitet och sexualitet och vill känna dig hållen när du öppnar tillgången till denna kraft. För dig som inte kan vänta tills du äntligen får möta HELA dig själv i all kraft, sårbarhet och livskraft. För dig som längtar efter gemenskap. För dig som är redo att comitta till, och tro på, att en linjering med kärlek leder till ett liv i kärlek. Ett liv i kärlek som också innebär ett ansvarstagande att föra vidare denna frekvens av visdom och kärlek bortom dig själv.

“Att ge mig själv gåvan att lära känna mig, att se mig själv tydligare och att våga lyssna på och ledas av mitt inre är det smartaste och finaste jag gjort för mig själv. Genom att förstå vad som format min väg hit och vad jag själv har för kraft att leda mig själv framåt, bottnar jag mer i mig själv och i min livsresa mer än jag någonsin gjort. En ovärderlig investering som gett ovärderliga insikter, verktyg och vänskaper.” – Sabina

“Släpp kontrollen och fundera inte över vad som ska ske
– det kommer bli allt DU behöver.”

Linjering med kärlek innehåller ett utforskande av nedan:

 1. Inre barn-arbete – utforskande av dig själv, din historia och dina mönster.
 2. Sacred Rage, vi lär oss att arbeta MED vår ilska – förstå och förkroppsliga hur nära passion, ilska och livskraft verkligen ligger varandra.
 3. Ljusceremoni med plantmedicin – Sacred Rapéh.
 4. Mindset, att verka från olika frekvenser och de resultat vi får när vi kalibrerar in högre på skalan.
 5. Transcendens, den icke objektiva kärleken.
 6. Vilja och manifestation.
 7. Sensualitet, ett mjukt öppnande till livskraft.
 8. Sexualitet, återupptäcka lekfullheten i eros-kraft.
 9. Månen, ritualer och det cykliska i vår natur.
 10. Maskulin & Feminin balans.
 11. Det transpersonella och transcendentala.
 12. Sätta kärleken i arbete för att leda och skapa livet och karriären från hjärta.
“Jag vill skrika till hela världen att gå den här kursen!
Gör det för guds skull!!! För DIN egen skull.
Ge denna gåva till dig själv.”

Vårt arbete är för dig som:

* Är redo för stor positiv transformation i ditt privata såväl som ditt professionella liv.

 

* Vill förkroppsliga och integrera HELA ditt väsen. Det inre barnet, ditt vuxna Jag, den visa äldre och det transpersonella bortom Jaget.

 

* Är redo att kavla upp ärmarna och göra jobbet som det innebär att linjera oss med kärlek, det är inte alltid en dans på rosor. 

 

* Vill utvecklas i gemenskap, sida vid sida med bröder och systrar. Vi utvecklar nya vänskapsrelationer bortom vad som är möjligt att föreställa sig.

 

* Vill påbörja en förändring i ditt professionella liv in i meningsfullhet.

 

* Känner en skräckblandad förtjusning, men hör ditt hjärta viska “JA”. 

“Gör det för guds skull!!! För DIN egen skull. Gör denna investering för dig själv, ge denna gåva till dig själv.” – Lisa

Arbetet handlar om att läka och fördjupa kärleksrelationen till dig själv och allt runt omkring dig. Vi, Åsa & Hanne-Lina, har skapat det upplevelsebaserade självutvecklings konceptet vi själva drömt om. Vi erbjuder allt ifrån Dagsretreat till djupare och längre transformerande arbeten. Vi vill betona att det handlar om ut-veckling, om expansion. Hur kan du veckla ut dig själv, bortom dina försvar och begränsningar, och nå din högsta potential? Vilka försvar behöver du vara med och transformera så att du inte står i vägen för dig själv? Hur väcker du dig själv som en person som står stadigt och grundat i kärlek, sensualitet och livskraft? Vi håller, stöttar, utmanar, speglar och bevittnar varandra under vår personliga process på vår väg tillsammans.

Bokning

Intresseanmälan för retreats, workshops, samt längre transformerande arbete sker via mejl.

Mejla: karlek@ladanretreat.se

Vi som håller ditt space

Åsa Olsson – Samtalsterapeut, Parterapeut (IRT) och Kundaliniyogalärare.

Hanne-Lina – Mentor, Activator och Feminine Embodiment Teacher

Om oss

Om vårt samarbete

Vi har under ett par år hållit retreat ihop. Det var under det arbetet som idén till ”Linjering med Kärlek” föddes. Vi hade båda under en längre tid längtat efter att arbeta med grupper. Att följa människor och deras utveckling gör vi dagligdags med våra individualklienter och par, men att jobba med en större grupp visste vi skulle innebära inte bara individuella resor för deltagarna utan även en större grupprocess, vilket alltid leder till en snabbare och mer kraftfull utveckling.

Vi upplever och har ofta fått höra av deltagare att vi kompletterar varandra. Det har för oss bara vuxit under arbetet med ”Ett år av kärlek”. Åsa som står för den terapeutiska och mer mentala processen, med avstamp i barndom och inre barn-arbete och senare steget in i det transpersonella och transcendentala. Hanne-Lina som står för arbetet med förkroppsligandet av din sanna essens, av det gudomligt feminina och maskulina, arbetet med sensualitet och sexualitet, kropp, rörelse och release.

Vi känner en enorm glädje och kärlek över att få arbeta tillsammans. Det är ett systerskap och en kärlek som fortsätter att fylla oss med vördnad och tacksamhet. Vi har en överenskommelse om att alltid ta upp om något skaver i vårt samarbete, det innebär en ständig fördjupning i vår vänskap och tillit, i vårt systerskap och partnerskap. Det håller också våra egon på plats på ett makalöst vackert sätt.

”Vilken underbar duo ni är som på så kort tid fick oss att både flyga och landa! Är så imponerad hur varje detalj länkades samman och blev till den helhet som gjorde att man kunde göra denna resa.” – Gabriella (Retreat)

”Åsa och Hanne-Lina, det dom gör kommer verkligen från djupet av deras hjärtan. På ett så professionellt och kärleksfullt sätt. Jag är bortom tacksam över att ha fått vara i dessa två magiska kvinnors närvaro. Deras visdom, kärlek och autenticitet är så inspirerande.” –Lisa (Ett år av Kärlek)

”Åsa och Hanne-lina är mina stora lärare. Deras förmåga att skapa ett tryggt space där allting är tillåtet är helt magiskt. Dom har hjälpt mig så otroligt mycket och jag önskar att deras vishet och arbete kommer så många fler till gagn för en ljusare och kärleksfullare tid.” – Sara (Ett år av Kärlek)

”Lina och Åsa har på ett otroligt kärleksfullt sätt förmåga att skapa space för en hel grupp där man känner sig sedd, förstådd, hörd, viktigt och delaktig.” – Kristin (Ett år av Kärlek)

”Åsa och Hanne-Lina är ofattbart träffsäkra i sin guidning och har förmågan att se och känna in individen såväl som en hel grupp. De skapar en trygg miljö där verkligen alla känslor får ta plats och de integrerar skickligt olika verktyg och praktiker som utmanar och läker – och som får människor att växa. 

Åsa och Hanne-Lina säger inte hur man ska leva, de ger nyckeln så att du kan öppna din egen dörr och själv bestämma det.” – Sabina (Ett år av Kärlek)

”Ni kompletterar varandra väldigt fint och det kändes som övningarna var noga planerat och i vilken ordning saker och ting kom blev väldigt naturligt.

Ni skapade ett tryggt rum för oss att bara vara i det som kom, det kändes verkligen kärleksfullt och innerligt. Ni är verkligen båda två fantastiska!” – Rebecka (Retreat)

Om Hanne-Lina

Jag bär många roller, och alla pekar mot samma mål. Att leva ett liv i full närvaro, autenticitet, sensualitet och att våga vara mitt fulla jag. När jag förkroppsligar den essensen av mig själv så aktiverar jag alla som väljer att vara runt omkring mig till att, på sitt eget sätt, göra detsamma. Jag är passionerad över att väcka det vilda, det levande, det råa och autentiska i mig själv och alla jag möter.

Med ett ben i en linjär bakgrund som strateg och civilekonom och det andra i kvantumfältet av läkning, aktivering och Anden är en av mina roller att balansera det feminina och maskulina för största möjliga harmoni i de jag arbetar med.

Genom djupa energiarbeten, samtal, speglingar och release-arbeten släpper vi murar, försvar, gamla programmeringar så att vi kan välkomna fram vår verkliga essence, glädje och autenticitet att få ta förarsätet. Jag tror på att det vackraste sättet att navigera våra liv är genom att aktivera våra hjärtan så att de får välja väg och sedan använda vårt mind och kraft för att ta oss dit vi vill. Först ”vara” sedan ”göra”.

Jag arbetar med verktyg som sträcker sig från den Tantriska världen, via Akashic Records, sorgbearbetning, till en västerländsk mer mindset orienterad metod. Jag är civilekonom, certifierad Embodiment Teacher, certifierad sorgbearbetningsmentor, utbildad inom Neotantrisk sexualitet och livsstil. Jag ser mig själv som en brygga mellan gamla strukturer, sätt att leva och tänka på till ett nytt, öppet och ärligt förkroppsligande av oss själva.

Jag har själv gått igenom enorma trauman och sorg och min egen väg och läkning har hela tiden legat till grunden för det jag valt att fördjupa mig i professionellt. Det finns ett djupt förkroppsligande i mig när det kommer till allt jag lär ut och aktiverar i andra. Jag är i ständig utveckling, alltid ”elev” och oerhört ödmjuk inför det arbete jag har ynnesten att utföra.

Om Åsa

Mitt intresse för människan och hennes psykologiska och andliga processer är livslångt. Det har tagit sig olika vägar och uttryck, från en början inom teater och dokumentärfilm som dramatiker och regissör, till att senare landa inom terapeutyrket. Jag är Dipl. Psykosyntesterapeut och Cert. Imago-parterapeut (IRT).

Terapeutiskt arbete handlar för mig om sanningssökande. Den inre, personliga sanningen, din sanning. Få av oss blev som små barn speglade i allt det vi är, på grund av våra vårdgivares egna sår. Och det som inte blir speglat inom oss tror vi tyvärr är fel och vi lär oss dölja det. Det resulterar i att vi döljer det som egentligen är vårt autentiska Jag. ”Ett barn som kritiseras slutar inte älska sin förälder, det slutar älska sig själv.” Ett terapeutiskt arbete handlar för mig om att återupprätta kärleksrelationen till dig själv.

Jag är certifierad Kundaliniyogalärare och har studerat och praktiserat yoga och meditation i närmare 30 år. Kundaliniyoga är en integrerad del av mitt dagliga liv. När jag led av utmattningssyndrom för 20 år sedan var det Kundaliniyogan som förändrade mitt sätt att leva och mitt förhållningssätt till mig själv. Jag hittade tillbaka till mig själv och livet genom min dagliga praktik. Det som enligt mig framför allt skiljer Kundaliniyoga från annan yogaform är dess transformerad meditationer och mantrasång, för mig väldigt mycket en andlig praktik.

Jag är grundare av och driver Know Thyself – terapeutisk retreat i Ladan. Jag har skapat och byggt upp denna plats under flera år utifrån en vision om en samlingsplats för oss som är filosofiskt, psykologiskt och andligt sökande. Ladan är en plats för inre utforskande, liksom en plats för gemenskap och relation – mötet, både det inre och det yttre. Vi lever i en högpulserande värld där återhämtning, introspektion, närvaro, ritualer, ceremonier och andlighet inte premieras. För mig är det värdeord.

Att våga släppa taget om historien – om vem jag är, hur världen fungerar och min plats i den – är väldigt utmanande. Vi är alla på en resa, en resa som förhoppningsvis för dig närmare ditt autentiska Jag. Att våga göra den resan, ge dig själv utrymme att våga möta andra delar av dig än de du vanligtvis uppvisar för omvärlden kräver tid, mod och trygghet. För mig personligen har det varit viktigt att alltid fortsätta detta arbete, jag blir aldrig klar, det finns alltid fler lager att skala av. Det sägs att en terapi aldrig kan komma längre än dit terapeuten själv gått, det samma gäller för en retreat. Det får mig att alltid fortsätta mitt personliga utforskande, ju längre och djupare jag färdats, desto längre och djupare kan jag guida dig.

Vittnesmål

”Åsa och Hanne-lina är mina stora lärare. Deras förmåga att skapa ett tryggt space där allting är tillåtet är helt magiskt. Dom har hjälpt mig så otroligt mycket och jag önskar att deras vishet och arbete kommer så många fler till gagn för en ljusare och kärleksfullare tid.

Aldrig trodde jag att ett program kunde hjälpa mig på det sätt som detta har gjort. Jag önskar alla kunde få ta del av detta och ge det till sig själv. Jag kan inte tänka mig en finare gåva.

Ett år av kärlek, det är VERKLIGEN ett år av kärlek!”

– Sara

”Jag är så oändligt tacksam för det arbete ni lagt ner och den service ni ger mig och världen. Jag är en förändrad människa tack vare den, och förändrad på ett sätt som inte är temporärt utan för alltid. Ni och det arbete ni gjort har berört mig djupt. Mig, min familj, mina barn, min kärleksrelation – ja allt i mitt liv. Jag känner som att jag klev in i programmet genom en dörr och ut genom en helt annan. Det är samma värld men jag har nya glasögon. Jag har superkrafter, jag har kärlek, jag har mod. Ni hjälpte mig låsa upp den dörren. TACK för det.

Jag kan på riktigt säga att jag älskar mig själv nu, utan att det känns påklistrat eller som nåt man borde kunna säga. Tack vare en så intuitiv, pedagogisk och kärleksfull vägledning från er båda känner jag för första gången i livet att jag genuint integrerat den här typen av praktik i kropp och själ. Det är inte längre för mig några övningar jag gör, utan ett nytt sätt att leva det här livet på.”

– Sabina

”Den här kursen har med vägledning av Åsa och Hanne-Lina, hjälpt mig att utforska och känna vad kärlek är. Snarare än att förstå. Vilket har gett mig en fördjupad kärlek till mig själv, som jag inser alltid har funnits men av yttre omständigheter inte kunnat se med samma klarhet. Jag hade aldrig funnit den här inre visdomen på samma sätt utan den här kursen som Åsa och Hanne-Lina skapat. Så tacksam.

Att läka tillsammans med andra är sårbart men så kraftfullt. Insikten att vi läker oss själva och varandra samtidigt. Jag har genom det här året fått sån djup respekt för den kraft vi kvinnor besitter, jag ser beundransvärt på kvinnor runt om mig på ett nytt sätt.

Den här kursen är den finaste gåvan jag har gett till mig själv, jag är blown away av all kärlek och alla upplevelser jag har fått genom det här året, det har varit helt ovärderligt. Bortom vad ord kan beskriva. Det här är en kurs som måste upplevas och kännas. På ditt eget unika vis.

Jag önskar alla en sådan här upplevelse. Det skulle förändra världen. Det har förändrat hela min inre värld. Och jag har insett att det är där det börjar ändå. Hos mig. Och det är också tillräckligt.

Åsa och Hanne-Lina, det dom gör kommer verkligen från djupet av deras hjärtan. På ett så professionellt och kärleksfullt sätt. Jag är bortom tacksam över att ha fått vara i dessa två magiska kvinnors närvaro. Deras visdom, kärlek och autenticitet är så inspirerande. Jag bär med mig denna upplevelse för alltid. Jag vill skrika till hela världen att gå den här kursen!”

– Lisa

”Att få komma till Ladan är som det ljuvaste balsam någonsin för själen.

Lina och Åsa möjliggör inte bara ett innerligt möte med dig själv, de nästintill omöjliggör att du inte möter dig själv – med allt vad det innebär.

Lina och Åsa är otroligt kompetenta och förtroendeingivande vilket gör att jag känner mig 100% trygg, i alla lägen.

Lina och Åsa har på ett otroligt kärleksfullt sätt förmåga att skapa space för en hel grupp där man känner sig sedd, förstådd, hörd, viktigt och delaktig.

Jag känner mig alltid som vackrast när jag vistas i Ladan och den fantastiska miljö ni skapar.”

– Kristin

”Att få vara i ett space där det inte går att vara något annat än autentisk och komma ner till sina djupaste sår och djupaste längtan, känna den smärtan och få hjälp med att lossa på det. Att få den hjälpen är ovärderligt och det är svårt att få på något annat sätt.

Lina och Åsa är otroligt skickliga och ser vad just du behöver bortom vad du själv inser.

Du kommer bli utmanad men också få exakt det du behöver just nu för att ta dig vidare i livet.”

– Jessica

Åsas och Hanne-Linas arbete går inte att beskrivas i ord, det behöver upplevas. De besitter så mycket läkande kunskap och verktyg som jag önskar att fler får ta del av. Under året med Åsa och Lina har jag fått vägledning hem till mig och hem till mitt hjärta. Med hjälp av deras verktyg har jag fått upptäcka nya delar hos mig själv och delar som jag hade glömt bort fanns, jag känner mig närmare mig själv än någonsin. Jag har inte blivit en ny människa efter det här året, jag har bara skalat av lager efter lager och kommit närmare min essens.
– Molly

“Det finns inte en endaste människa som inte skulle ha nytta av den här typen av praktik. Det den gör är att helt enkelt föra oss närmre oss själva – att lyssna på oss själva och att lita på vår intuition. Åsa och Hanne-Lina säger inte hur man ska leva, de ger nyckeln så att du kan öppna din egen dörr och själv bestämma det.

Att ge mig själv gåvan att lära känna mig, att se mig själv tydligare och att våga lyssna på och ledas av mitt inre är det smartaste och finaste jag gjort för mig själv. Genom att förstå vad som format min väg hit och vad jag själv har för kraft att leda mig själv framåt så bottnar jag mer i mig själv och i min livsresa mer än jag någonsin gjort. En ovärderlig investering som gett ovärderliga insikter, verktyg och vänskaper.

Jag blev utmanad att våga se alla sidor av mig själv, även de som jag blundat för eller inte tänkt på under en lång tid. Läkningen som kommer efter en sån process är otrolig, och jag känner att det liksom finns mer plats nu på insidan av min kropp. Det är mycket härligare att vara jag nu.”
– Sabina

“Släpp kontrollen och fundera inte över vad som ska ske – det kommer bli allt DU behöver.”
– Malin

“Gör det för guds skull!!! För DIN egen skull. Gör denna investering för dig själv, ge denna gåva till dig själv.”
– Lisa

“Du ska välja dig själv! Detta är en stor kärlek till just dig som en kvinna. Var öppen och låt dig ledas till en magisk resa där du får upptäcka din styrka, din svaghet och din fantastiska kapacitet. På vägen träffar du andra som hjälper dig längs stigen som du inte visste du behövde men tro mig, det gör du! Give yourself the biggest gift!”
– Stella

“Var öppen för inför en livsresa – våga vara öppen och ta emot det som kommer oavsett vad det är. ju mindre förväntningar om resan, desto bättre”
– Josefin

“Det är ett fint sätt att på ett väldigt tryggt sätt återuppta kontakten med dig själv och ditt inre. det är fint att kunna återkoppla och uppleva så många olika faser och skiftningar med samma grupp kvinnor – att kunna ta vid där vi slutade gången innan. Vackert, tryggt och ljuvligt”
– Kristin

“Otroligt vackert att möta sig själv med denna cirkel av kvinnor som vittnen och bärande kraft.”
– Kim

”Det har gjort att jag har hittat en styrka jag inte visste att jag hade.
Jag har fått verktyg som gjort att jag alltid kan bryta när jag går in i stress eller negativ spiral, och ett lugn i att jag alltid har det med mig.
Det har tagit mig utanför min comfortzone, jag har fått experimentera.
Det har förändrat mitt förhållningssätt till mig själv, på ett fint sätt.
Åsa och Lina är fantastiska, jag har aldrig träffat några med sån intuition, så skarpa och kärleksfulla.
Jag tror på riktigt att det skulle förändra världen om fler jobbade med sig själva på detta sättet.
Att få uppleva systerskap på detta sätt där jag har fått dansa, gråta, skratta, skrika och allt däremellan i gemenskap är helt magiskt.”
– Malin